1393/8/12 دوشنبه
مقالات - دولت همراه

دموکراسی الکترونیکی ضرورتی در عصر مجازی

دموکراسی الکترونیک به معنای استفاده از تکنولوژی ارتباطات الکترونیک برای گسترش فرآیندهای دموکراتیک در یک جمهوری دموکراتیک و یا یک دموکراسی انتخابات است. دموکراسی الکترونیک به عنوان یک پدیده سیاسی هنوز در دوران طفولیت است و بحث ها و مجادلات زیادی در مورد آن، چه در داخل دولت ها و چه در بین سازمان های مدنی، وجود دارد. طرفداران دموکراسی الکترونیک بر این عقیده اند که استفاده از آن می تواند فرآیندهای دموکراتیک را بیشتر در اختیار عموم مردم قرار و به این ترتیب مشارکت شهروندان را در تصمیم گیری های سیاستی دولت افزایش دهد. هر چه با تعداد افراد بیشتری در اتخاذ یک سیاست مشورت و تبادل نظر شود سیاست ها و هوشمندانه تر و همکاری شهروندان در اجرای آنها بیشتر خواهد بود. تجربه نشان می دهد که اگر دولت در سیاست گذاری اصلاً با مردم مشورت نکرده و یا دیر مشورت کند مردم در زمان اجرای سیاست مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. رای‌گیری سیار و استفاده از پیام کوتاه و ابزارهای سیار برای مشارکت شهروندان ‌در تصمیم‌گیریهای سیاسی، یکی از کاربردهای دموکراسی الکترونیکی است که از پتانسیل بسیار بالایی برای افزایش مشارکت دموکراتیک برخوردار است. در حا
 

فايل هاي مربوطه :
سرافرازي3.pdf401.364 KB
تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
1393/8/20 سه‌شنبه
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.