1393/8/12 دوشنبه
مقالات - دولت همراه

تدوین مدل های نوین خدمات الکترونیکی در مرکز های خدمت رسان شهری

تحول شگرف در نگرش مدیران سازمان های مختلف نسبت به موضوع برخورد با مشتریان و سطح کیفی ارائه محصولات یا خدمات باعث شده تا ساختار این سازمان ها متناسب با نگرش فوق باز تعریف گردد. در این میان خدمت رسانی شهری نیز دارای اهمیت ویژه ای است زیرا رضایت شهروندان به عنوان مشتریان اصلی این سازمان ها در گروه عوامل متعددی است که بدون برنامه ریزی های راهبردی محقق نخواهد شد، انتظارات و نیاز های کاربران با توجه به میزان دسترسی آنها به اطلاعات به طور اساسی تغییر یافته و در این میان نقش معماری اطلاعات به عنوان وسیله ای جهت برنامه ریزی ، ساماندهی و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات بسیار برجسته شده است در این مقاله بر آنیم تا ضمن ارائه تاریخچه و تعریفی از معماری اطلاعات و ابعاد و جنبه های مختلف آن به تشریح متدولوژی ایجاد یک نمونه عملی پیاده شده در مرکز سامانه مدیریت شهری 137 و نقش آن در تحقق نظامات الکترونیکی جهت تسهیل فرآیندهای گردش اطلاعات در درون و بیرون مرکز 137 بعنوان یک مرکز سرویس گیرنده ء خدمت رسان بپردازیم و در انتها مزایای ایجاد این کارتابل های الکترونیکی و چالش های محتمل بر سر راه ایجاد آنرا بررسی خواهیم کرد.
 

فايل هاي مربوطه :
maghale-khedmatresane electorinic.pdf1.15 MB
تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
1393/8/20 سه‌شنبه
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.