مقالات - دولت الکترونیک

ضرورت ایفای نقش توسط روابط عمومی در نظام اداری الکترونیک

اگر در دنیای امروز هر شهروند می تواند با شروع به استفاده از ابزارهای الکترونیکی و رایانه ای و اتصال به شبکه جهانی ، آزادانه از طریق وب سایت ها ،بسیاری از خدمات و اطلاعات مورد نظر و نیاز خود را ارائه و تأمین نماید و بسیاری از مبادلات و معاملات را می تواند از طریق دستگاههای خود پرداز ATM و یا بصورت اینترنتی صورت دهد، این حاصل استقرار پایه های نظامی است که از آن به نظام اداری الکترونیک یاد می شود. آنچه که اینجانب در ادامه تلاش خواهد داشت ،تحت عنوان ضرورت ایفای نقش روابط عمومی در نظام اداری الکترونیک به آن بپردازد، جلب توجه حضار گرامی ،اساتید ،مدیران و اندیشمندان محترم حاضر در کنفرانس به این مسئله است که تحقق نظام اداری الکترونیک جز با اصلاح نگرش وتحول نظام اداری حاضر مقدور نخواهد بود و البته تحقق آنچه که در ابتدا عرض شد در کشور، حتی امروز نیز بدون پایه ریزی و شکل گیری صحیح نظام اداری الکترونیکی رویایی بیش نیست.
 

تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.