مقالات - دولت الکترونیک

بررسی نقش فناوریهای سیار در ارائه خدمات اداری الکترونیکی به روستاییان (مطالعه موردی استان زنجان)

امروزه توسعة سریع فناّوری‌های اطلاعات و ارتباطات منجر به معرفی شکل‌های جدیدی از ارتباطات و یادگیری از جمله آموزش الکترونیکی و یادگیری سیار شده است. ابزارهای سیار و یادگیری سیار به عنوان پدیده های نوین در جوامع روستایی دارای قابلیت بالقوه زیادی در ارائه خدمات الکترونیکی و آموزشهای بخش کشاورزی می باشند. با توجه به این قابلیت ضروری است با شناخت مزایا و معایب ابزارهای سیار، امکان و نحوه استفاده از آنها در ارائه خدمات و آموزشهای ترویجی برای روستاییان بطور نظام مند و علمی و به گونه‌ای متناسب با نیازهای شرایط فعلی جامعه روستایی مورد بررسی قرار گیرد.
 

تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.