1393/8/12 دوشنبه
کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند
حضور جهانگرد و فیروز آبادی به عنوان سخنرانان ویژه
برنامه دومین کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند
اساتید برتر دانشگاه های اروپایی سخنرانان ویژه دومین کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند
راه اندازی سامانه پرداخت آنلاین وجوه کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند + ثبت نام آنلاین
ارکان کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند
Conference Objectives
Conference Topic
ساختار مقالات دومین کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند
فرم ثبت نام در کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند
فرم ارسال مقاله
چاپ مقالات برگزیده دومین کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند در ژورنال های معتبر علمی-پژوهشی
فراخوان مقاله دومین کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند
ثبت نام در کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند
محورهای دومین کنفرنس اقتصاد شهر هوشمند
اهداف برگزاری دومین کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند
ضرورت برگزاری کنفرانس
فراخوان مقاله دومین کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند
1
تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
سمینار امنیت اطلاعات
سمینار امنیت اطلاعات
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
جشنواره سرآمدان فاوا
رهبری
ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
1393/8/20 سه‌شنبه
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.