1393/8/12 دوشنبه
جست و جو
نام دستگاه

نام دستگاهنامه های صادره الکترونیکینامه های صادرهدرصد نامه های صادره الکترونیکی به کل نامه های صادره
استانداری اردبیل
2504
3723
67
استانداری خراسان شمالی
5500
6500
85
استانداری لرستان
5000
6000
83
استانداری البرز
5460
5500
99
استانداری آذربایجان شرقی
0
11400
0
استانداری سیستان و بلوچستان
45000
48000
94
استانداری هرمزگان
4500
5000
90
استانداری تهران
3000
10000
30
استانداری اردبیل
5025
5325
94
استانداری قم
5100
6000
85
استانداری خراسان جنوبی
7000
7000
100
استانداری فارس
4000
8000
50
استانداری گلستان
9482
13300
71
استانداری ایلام
718
2098
34
استانداری قزوین
5918
6342
93
123>>>
1397/11/14 یکشنبه
.....
1393/10/14 یکشنبه
1393/8/20 سه‌شنبه
1393/8/20 سه‌شنبه
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.