مقالات - دولت همراه

دموکراسی الکترونیکی ضرورتی در عصر مجازی

دموکراسی الکترونیک به معنای استفاده از تکنولوژی ارتباطات الکترونیک برای گسترش فرآیندهای دموکراتیک در یک جمهوری دموکراتیک و یا یک دموکراسی انتخابات است. دموکراسی الکترونیک به عنوان یک پدیده سیاسی هنوز در دوران طفولیت است و بحث ها و مجادلات زیادی در مورد آن، چه در داخل دولت ها و چه در بین سازمان های مدنی، وجود دارد. طرفداران دموکراسی الکترونیک بر این عقیده اند که استفاده از آن می تواند فرآیندهای دموکراتیک را بیشتر در اختیار عموم مردم قرار و به این ترتیب مشارکت شهروندان را در تصمیم گیری های سیاستی دولت افزایش دهد. هر چه با تعداد افراد بیشتری در اتخاذ یک سیاست مشورت و تبادل نظر شود سیاست ها و هوشمندانه تر و همکاری شهروندان در اجرای آنها بیشتر خواهد بود. تجربه نشان می دهد که اگر دولت در سیاست گذاری اصلاً با مردم مشورت نکرده و یا دیر مشورت کند مردم در زمان اجرای سیاست مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. رای‌گیری سیار و استفاده از پیام کوتاه و ابزارهای سیار برای مشارکت شهروندان ‌در تصمیم‌گیریهای سیاسی، یکی از کاربردهای دموکراسی الکترونیکی است که از پتانسیل بسیار بالایی برای افزایش مشارکت دموکراتیک برخوردار است. در حا
 

تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.