مقالات - دولت دانا

سنجش مولفه‌های آمادگی الکترونیکی شاخصی نو در جهت استقرار دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک و بانکداری الکترونیک

آمادگی الکترونیکی توانایی پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات در جوامع است و دارای چهار مولفه بنگاه‌های اقتصادی،شهروندان، زیرساخت‌ها و دولت‌ها است. اهمیت ارزیابی آمادگی الکترونیکی ناشی ازتفاوت در میزان بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف و ایجاد شکاف دیجیتالی است. آمادگی الکترونیکی دارای مدل های متفاوتی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی است که شاخص‌ها و روش‌های متفاوتی را برای سنجش آمادگی الکترونیکی ارایه داده‌اند. که وجود مدل‌های ارزیابی آمادگی الکترونیکی موجب برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ورود هوشمندانه به عصر اطلاعات و فراهم‌ کننده بستر نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است، آمادگی الکترونیکی یک وسیله خود سنجی است، که به جوامع کمک می کنند تا میزان آمادگی و مشارکت خود را در جهان شبکه ای شده تعیین کنند، یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی دارای سرعت بالای دسترسی به شبکه در بازار رقابتی ، دسترسی و استفاده پایدار از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ، ادارات دولتی ، بنگاههای اقتصادی ، خانه ها و مراکز بهداشتی است . در چنین جامعه ای امنیت و حریم خصوصی افراد هنگام بهره گیری از روش الکترونیکی تامین می شو
 

تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.