مقالات - دولت دانا

پارادایم استقرار شهر الکترونیک (E-city)، ضرورتی اساسی در ایجاد شهرداری الکترونیک (E- municipality)

با شروع هزاره سوم، سازمان‌ها در آستانة ورود به جامعه اطلاعاتی هستند؛ جامعه‌ای که در آن بر اثر تغییرات و نوآوری‌های تکنولوژیکی، ارتباطات و اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات سرعت بالایی پیدا کرده و این نوآوری‌ها باعث ایجاد چالش‌ها و فرصت‌هایی برای سازمان‌ها و بویژه روابط عمومی‌ها در خصوص چگونگی ارتباط با محیط و ایفای نقش‌های موثر در درون و برون‌سازمان و ضرورت‌ هماهنگ ساختن سازمان با تغییرات محیطی شده است. سیر تحولات جهان بر مبنای ICT، گذار منطقی جوامع را از سنتی به دیجیتالی موجب شده، به طوری که مفاهیم جدیدی در زندگی پدیدار شده است. از جمله این مفاهیم می توان به شهروند الکترونیک، شهر الکترونیک و شهرداری الکترونیک اشاره کرد.جهش از سیستمهای سنتی به سوی فناوری های مدرن، دولتهای پیشرو را چنان با تغییر در ساختار مواجه کرده که میل به سازگاری و ایستائی در آنها با چالشی عظیم مواجه شده و به طرز شگفت انگیزی در حال تغییرات بنیادی و کاربردی در فرهنگ و ساختار خود می باشند. در عصر حاضر تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی از ملزومات اساسی هر سازمان به شمار می‌رود. مقوله ی فناوری اطلاعات با گستردگی امروز خود در بین مجامع عصرحاضرجایگاه ویژ
 

تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.