مقالات - دولت دانا

ارزیابی دیدگاه مدیران در خصوص وضعیت شهرالکترونیک در ایران با استفاده از تکنیک‌های MADM فازی (مطالعه موردی: شهر الکترونیک یزد)

شهروند الکترونیک در مقایسه با شهروند سنتی زندگی مدرن‌تری را تجربه می‌کند، برای زندگی در عصر ارتباطات و اطلاعات اعتماد به نفس بیشتری دارد و با توانایی بیشتری از حقوق شهروندی خود دفاع می‌کند. صرفه جویی در وقت و هزینه‌ها با توجه به انجام بسیاری از کارها بدون نیاز به خروج از منزل یا محل کار و همچنین کاهش هزینه‌های تردد شهری و بین شهری از دیگر مزایای شهروند الکترونیک است. فراگیری مهارت‌های شهروند الکترونیکی، توانایی استفاده از فناوری‌های ارتباطی نوین را در شهروندان افزایش می‌دهد و به این ترتیب آنها را برای استفاده از تسهیلات و خدمات دولت الکترونیک آماده می‌سازد. در همین راستا و با هدف بررسی عوامل مؤثر در ایجاد شهر الکترونیک، ضمن مطالعه ادبیات تحقیق موجود و مصاحبه با کارشناسان و متخصصان حوزه تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات و شهر الکترونیک مهمترین شاخص‌های ایجاد شهر الکترونیک استخراج و میزان اهمیت این شاخص‌ها در قالب پرسشنامه ـ که روایی و پایایی آن به تأیید رسید ـ از دیدگاه مدیران دولتی و خصوصی فعال در زمینه تجارت الکترونیک و عضو شهر الکترونیک یزد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده با استفاده از منطق
 

تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.