مقالات - دولت دانا

مقایسه روش های ارزیابی وضعیت دولت الکترونیک

با گسترش بحران اقتصادی در جهان و کاهش ارزش اقتصاد جهانی، استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه خدمات دولتی جایگاه ویژه ای پیدا نموده است. در این میان ارزیابی میزان پیشرفت در میان کشورها در حوزه استفاده از دولت الکترونیک بسیار ضروری است، دراین راستا موسسات معتبر بین المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی، سازمان همکاری های اقتصادی هر کدام رویکردهایی را برای رتبه بندی و برنامه ریزی در این حوزه ارایه نموده اند، کشور ایران نیز دربرنامه چهارم توسعه شاخص هایی را به عنوان شاخص های مورد استفاده در اندازه گیری و ارزیابی ارایه نموده است. هر یک از رویکردهای ارایه شده ویژگی های خاص خود را دارند که باتوجه به میزان بلوغ استفاده از دولت الکترونیک، استفاده از آنها برای ارزیابی وضعیت دولت الکترونیک مناسب تر می باشد. این مقاله پس از معرفی رویکردهای مختلف در حوزه ارزیابی دولت الکترونیک، با استفاده از چند شاخص تعیین شده با نظر خبرگان، این رویکردها را با یکدیگر مقایسه می نماید. نتایج مقاله می تواند مورد استفاده برنامه ریزان کشور و همچنین نهادهای دولت و بخش خصوصی صنعت نرم افزار قرار گیرد.
 

تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.