مقالات - دولت دانا

مهندسی مجدد فرایندها با استفاده از چارچوب معماری سازمانی ناب

در شرایط کنونی جهان و با توجه به رقابت جهانی ، بقا سازمان ها به مهمترین معضل مدیران تبدیل شده است ، راز موفقیت سازمانهای امروزی در این است که مقصد و هدف نهائی خود را در بیرون از سازمان قرار دهند ، به عبارتی مقصد یک سازمان سالم ، خدمت به مشتریان سازمان است. در این راستا مفهوم ناب در صدد رسیدن به خواست مشتری در پی حذف ضایعات در همه واحد های سازمانی می باشد، گاهی جهت رسیدن به این هدف سازمانها نیاز به تغییرات اساسی دارند. معماری سازمانی ناب یک چارچوب معماری برای مهندسی مجدد سازمانی در طرح ، ایجاد ، یکپارچه سازی و اجرای یک سازمان ناب در بکارگیری روش های مهندسی سیستم هاست. با توجه به اینکه بحث فناوری اطلاعات و مهندسی سیستم ها در سازمان های امروزی از اهمیت شایان توجهی بر خوردار است
 
 

تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.