مقالات - دولت دانا

بررسی مفهومی حکمرانی الکترونیکی

اداره فرایندها و نظام یک کشور در سراسر جهان بر عهده دولت¬ها است. امروزه واژه حکمرانی مرتبط با تصمیم گیریهایی جهت تعریف انتظارات، قدرت و اصلاح عملکرد است. همچنین، اگر واژه حکمرانی برای کسب و کار یا سازمانی غیر انتفاعی بکار رود، این واژه به مدیریت سازگار، سیاست‌های به‌هم پیوسته، فرایندها و تصمیم‌های صحیح و محکم در حوزه پاسخگویی آن سازمان اطلاق می‌شود. حکمرانی الکترونیکی را شبکه‌ای از سازمانهای مختلف دولتی، غیر انتفاعی و خصوصی تعریف کرده‌اند که حد و مرز معینی برای آن وجود ندارد. انجام این کار فرآیند جداگانه ای را با نوعی مدیریت و رهبری خاص می‌طلبد. با توجه به اهمیت و بدیع بودن بحث حکمرانی الکترونیکی یا به عبارتی فناوری اطلاعات این مقاله قصد دارد تا به بررسی و مروری مفهومی نسبت به جنبه-های مختلف این موضوع بپردازد.
 

تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.