مقالات - دولت دانا

RFID و تحول در حوزه مدیریت شهری کلانشهرها

با توجه به وجود سیستم های اطلاعاتی، جمع آوری اطلاعات کاری ساده و کم هزینه خواهد بود و در صورت موفقیت و جمع آوری این اطلاعات در بانک های اطلاعاتی جامع شهری، امکان تبادل این اطلاعات بین ادارات و ارگان های مختلف در سطح کشور با در نظر گرفتن محدوده و قوانین جاری کشور امکانپذیر خواهد شد و بدیهی است که در این صورت استفاده از سیستم ها و تجهیزات مخصوص در این زمینه ها می تواند باعث مدیریت بهینه منابع و خدمات، کاهش هزینه و تسریع در امور مدیریت شهری گردد.
 

تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.