مقالات - دولت الکترونیک

ارتباط متقابل دولت الکترونیک و روابط عمومی الکترونیک

با قدم نهادن به دهکده جهانی و ظهور تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات جوامع دچار دستخوش تغییرات بنیادین و اساسی شده اند . یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر در جوامع پیشرفته به شکلی بسیار گسترده مورد بررسی قرار گرفته ،مفهوم دولت الکترونیک است . فناوری نوین ، در عرصه ارتباطات انسانی نیز تحولات عظیمی را بوجود آورده است تا آنجا که به جرأت می توان گفت که بیشترین تحولات و پویایی را فناوری نوین در بخش ارتباطات پدیدار ساخته است. روابط عمومی ها نیز نقش مهم و کلیدی در برخورد با مخاطبان یک سازمان دارد و استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی سبب ارتقاء سطح کیفی و کمی کارکردها در حوزه فعالیت روابط عمومی شده است. تأکید بر فن آوری اطلاعات، ابزاری برای رفع نیازهای مخاطبان و ارائه خدمات با کیفیت برتر است. لذا فن آوری اطلاعات به عنوان ابزار مدیریتی روابط عمومی ، می تواند مفید واقع شود، از این رو روابط عمومی الکترونیک می تواند روش خوبی را در اختیار مدیران سازمان ، شرکت ها و مؤسسات قرار دهد تا با مخاطبان و تشکیلات خود ارتباطی دو سویه و گسترده برقرار کند و به سرعت از نظرات آنها مطلع شوند. روابط عمومی به عنوان ابزاری که قادر است
 

تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.