مقالات - دولت الکترونیک

بررسی استانداردهای جهانی در تهیه پورتال

امروزه روی‌آوری به استفاده از پورتال‌ در سازمان‌ها صرف‌نظر از اندازه و نوع فعالیت سازمان اجتناب ناپذیر به نظرمی‌رسد. پورتال‌ تحقق اهدافی چون مدیریت مستندات و محتوا، اتصال به نرم‌افزارهای سازمانی، توزیع روان اطلاعات، ارائه سرویس‌‌های اطلاعاتی و مدیریت ساده‌تر سیستم را به شکل یکپارچه و هم زمان ممکن می‌کند. این امر مزایای بسیاری را برای سازمان، پرسنل و کارکنان سازمان، شرکای تجاری سازمان، مشتریان و ارباب رجوع سازمان به دنبال خواهدداشت. بدیهی است رعایت استانداردها خصوصا‌ در قدم‌های آغازین هر رویکرد جدید نقش کلیدی در میزان موفقیت‌های آتی آن دارد. در این مقاله سعی داریم ضمن تشریح مفاهیم پورتال و پورتلت، استانداردهای موجود در زمینه طراحی و پیاده آنها شامل JSR 168 ، JSR 286 و WSRP را مورد بررسی قراردهیم.
 

تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.