معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه افتتاح سامانه 111 :
سامانه 111 به دقت خواسته‌های مردم را بررسی و پیگیری می‌کند

وی با اشاره به اینکه تمام درخواست‌هایی که نیاز به پیگیری داشته باشند، پیگیری می‌شوند، گفت: هیچ تقاضایی مورد غفلت نیست و ممکن است تقاضاهای عمومی همانند اشتغال که درخواست‌های بسیاری را شامل می‌شود، در کوتاه مدت نتوان پاسخ داد ولی تلاش دولت این است که از طریق این ارتباط به تقاضاهایی که امکان پاسخگویی فوری دارد، عمل کنیم.


محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری در بدو ورود به دانشگاه پیام نور سمنان، از یادمان 13 سردار شهید شاخص استان در این دانشگاه بازدید و به مقام این شهیدان ادای احترام کرد.

معاون اجرایی رییس جمهوری در حاشیه این مراسم گفت:
خوشبختانه مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری که مرکزی برای برقراری ارتباط با مردم از طریق ارتباطات نوین است، به دقت خواسته‌های مردم را بررسی و پیگیری می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف کاروان تدبیر و امید در سفرهای رییس جمهوری به استانها، توجه به اجرای طرحهایی است که در زندگی مردم اثر گذار بوده و پیشران دیگر بخشهای اقتصادی استان محسوب می شوند.

وی افزود: پیشنهاد استاندار سمنان، در حوزه ملی و با نظر وزیران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منجر به تصمیم های خوبی برای استان سمنان شده است.

شریعتمداری با اشاره به بررسی کارشناسی از مجموعه دستگاه های دولتی و سه دوره نظرسنجی مردم در استان سمنان درباره نیازها و طرحها، افزود: در این بررسی ها مشخص شد مشکلات مردمی با پیشنهادهای مسئولان استان مطابقت داشت و دولت نیز به دنبال تحقق این طرحهاست.

دکتر روحانی سه شنبه 31 فروردین درقالب بیست وششمین سفر کاروان تدبیر و امید به سمنان سفر و طرحهایی را در بخشهای مختلف افتتاح می کند.


تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.