رییس سازمان فناوری اطلاعات خبر داد:
راه اندازی پورتال خدمات دولت الکترونیک

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران بااشاره به اینکه خدمات دولت الکترونیک بربستر شبکه ملی اطلاعات ارائه خواهد شد، گفت: تمام کارهای مقدماتی و طراحی خدمات دولت الکترونیک انجام و پروتال آن هم برپا شده است.
 دولت الکترونیک شامل استفاده از فناوری های اطلاعات برای ارائه خدمات مناسب دولتی به شهروندان و بنگاه ها است و دسترسی بهتر مردم به خدمات دولتی، و پاسخگویی بهتر به نیازهای شهروندان از جمله موضوعاتی است که در این قالب دنبال می شود.
نصرالله جهانگرد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دستگاه ها به تدریج خدمات خود را در این قالب ارائه خواهند کرد. عمده دستگاه های دولتی در حال آماده شدن این کار هستند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه های دولتی پورتال یا وب سایت دارند، اظهار کرد: این دستگاه ها وضعیت خوبی دارند و زودتر از سایرین به این طرح می پیوندند و تعدادی از آنها هم زمان خواهد برد تا وارد دولت الکترونیک شوند.
جهانگرد بیان کرد: ما خدمات دولت الکترونیک را برپا می کنیم و دستگاه های دولتی هم بتدریج وارد این سامانه خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه برخی دستگاه برای ورود به دولت الکترونیک ملاحظات قانونی دارند که باید آن ملاحظات را رعایت کنند، اظهار کرد کرد که در برنامه ششم موانع قانونی این دستگاه ها برطرف می شود . 
جهانگرد در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات انجام شده در خصوص شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: طراحی های جامع شبکه ملی اطلاعات انجام گرفته و در آخرین روزهای سال هم در یک نشست به نخبگان ارائه شده و همچنین این طرح که به عنوان نقشه راه شبکه ملی اطلاعات محسوب می شود در اختیار نهادهای مختلف قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در یک مهلت مشخصی این افراد و سازمان ها می توانند نظرات و انتقادات خود ارائه کنند، اظهار امیدواری کرد که در فروردین ماه نظرات، پیشنهادات و انتقادات جمع آوری کنیم.
جهانگرد ادامه داد: با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی این طرح برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی مطرح خواهد شد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این مجموعه شامل تمام برنامه های عملیاتی هم می شود و تقسیم کار ملی بین همه بخش خصوصی و دولتی فعال در این زمینه است.

تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.