برگزاری مجمع مدیران فاوای کشور در مرکز آموزش نفت محمودآباد

دولت دانا- در حاشیه مراسم اختتامیه پنجمین کنفرانس امنیت اطلاعات و پدافند سایبری، نشست هم اندیشی مجمع مدیران فاوای کشور برگزار شد.

در این نشست ابتدا مصطفی بهمن آبادی دبیر مجمع توضیحاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته از ابتدای شکل گیری مجمع تا کنون ارائه کرد و همچنین از برنامه های آتی آن خبر داد. سپس علی عباسیان آرانی، رئیس کارگروه ارتباطات در خصوص فاوا در پساتحریم و نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت فاوای کشور مطالبی را بیان کرد.

پارسا عضو دیگر مجمع نیز برنامه های سازمان پدافند غیر عامل و قرارگاه سایبری کشور در تعامل با بخش خصوصی را بیان کرد و در این خصوص توضیحاتی قابل توجه  ارائه داد.

در پایان نیز حاضرین و صاحبنظران و اعضای مجمع نیز به بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه های مجمع پرداختند و دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را در خصوص مطالب ارائه شده بیان کردند.


تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.