اخبار - دولت دانا

همزمان با کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند؛
سرآمدان فناوری اطلاعات ایران معرفی شدند

نخستین جشنواره سرآمدان فاوا 5 بهمن ماه 1393 در سالن اجلاس سران برگزار شد و از دستگاه های اجرایی و شرکت های خصوصی سرآمد فاوا تقدیر شد.
 نخستین جشنواره سرآمدان فاوا 5 بهمن ماه 1393 در سالن اجلاس سران برگزار شد و از دستگاه های اجرایی و شرکت های خصوصی سرآمد فاوا تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی جشنواره، علی عباسیان آرانی هدف از برگزاری این جشنواره را، ارزیابی وضعیت فعلی دستگاه های اجرایی از نظر توسعه فاوا ( فناوری اطلاعات و ارتباطات) و برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت خدمات الکترونیک عنوان کرد و افزود: در این جشنواره که ارزیابی بر اساس مدل بهبود کیفیت EFQM صورت گرفته بود، شرکت کنندگان بر اساس شاخص های اعلامی از سوی دبیرخانه در ابتدا خودارزیابی نمودند و بر این اساس توانستند تا حدی مشکلات و نواقص فاوا را در سازمان خود شناسایی نمایند.

مدیرکل تحقیقات  و برنامه ریزی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری در خصوص اهمیت این جشنواره افزود: وقتی دستگاه های اجرایی با خود ارزیابی مشکلات و نواقص توسعه فاوا را در سازمان خود شناسایی می کنند می توانند برای ارتقا آن برنامه ریزی نمایند.

معاون کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند و جشنواره سرآمدان فاوا ادامه داد: دبیرخانه این جشنواره دائمی بوده و برای توسعه سرامدی فاوا در طول سال برنامه های آموزشی و اجرایی فراوانی خواهد داشت.

قابل ذکر است دستگاه هایی که در این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفتند عبارتند از:


تندیس سیمین  و گواهینامه سرآمدی فاوا  در بخش خدمات الکترونیکی اعطا می شود به موئسسه توسعه و پژوهش ناجی


تندیس بلورین و گواهینامه سرآمدی فاوا و تندیس بلورین در بخش خدمات الکترونیک اعطا شد به شرکت خدمات اول

تندیس بلورین و گواهینامه اشتهار سرآمدی فاوا  در بخش تولید و محتوا اعطا شد استانداری لرستان

تندیس بلورین و گواهینامه سرآمدی فاوا در بخش تولید و محتوا اعطا شد به شرکت زیر ساخت ویرا آزما

تندیس بلورین و گواهینامه سرآمدی فاوا  در بخش تولید و محتوا اعطا شد به شرکت گلچین رسانه هوشمند

تندیس بلورین و گواهینامه سرآمدی فاوا در بخش تولید و محتوا اعطا شد به شرکت ارمغان رفاه ایرانیان


گواهینامه سرامدی فاوا در بخش عمومی اعطا شد به اداره گمرک استان قم

گواهینامه سرامدی فاوا در بخش عمومی اعطا شد به شرکت گاز استان سمنان

گواهینامه سرامدی فاوا در بخش عمومی اعطا شد به اداره کل آموزش وپرورش استان لرستان

گواهینامه سرامدی فاوا در بخش عمومی اعطا شد استانداری گلستان


گواهینامه اهتمام به تحقق شهر هوشمند اعطا  شد به استانداری فارس

گواهینامه اهتمام به تحقق شهر هوشمند اعطا شد به استانداری مازندران

گواهینامه اهتمام به تحقق شهر هوشمند اعطا شد به استانداری قم


عكس هاي مرتبط :
تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.