کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند
پوستر فراخوان مقاله
پوستر فراخوان مقاله
فراخوان مقاله دومین کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند از کلیه صاحبنظران و فعالان حوزه فناوری اطلاعات، شهری و اقتصادی برای ارائه مقاله دعوت می شود. دومین کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند به همت دولت دانا مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات وامنیت نهاد ریاست جمهوری ، با محوریت دولت دانا و هدف توسعه نهضت دیجیتال در چارچوب قانون، دی ماه 1394 در تهران برگزار می شود.
محورهای مقالات عبارتند از:
  • شهر هوشمند و اقتصاد مقاومتی
  • شهر و شهرداری هوشمند
  • شهروند و زندگی هوشمند
  • بانکداری هوشمند
  • مدیریت هوشمند و یکپارچه شهری
  • حمل و نقل هوشمند
  • مشارکت اقتصادی در توسعه شهرهای هوشمند بر پایه BOT, BOO و ...
  • شهرهای هوشمند در کشورهای پیشرفته


آخرین فرصت ارائه چکیده مقاله ، 15 دی ماه 1394 می باشد.
فايلها
posterN.zip 2.16 MB
تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.