هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
نظام اداری الکترونیکی
نظام اداری الکترونیکی
ارکان هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی

ارکان هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی عبارتند از:

مهندس علی عباسیان آرانی
 - مدیرکل تحقیقات و برنامه ریزی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری : رئیس شورای سیاستگذاری

مهندس حمیدرضا احمدیان - معاون مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارائی: رئیس کمیته راهبردی

دکتر علیرضا شاهپری: رئیس سیستم ها ودولت الکترونیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - دبیر علمی

دکتر علیرضا پور ابراهیمی - دبیر کمیته اقتصادی پدافند غیر عامل و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- دبیر علمی سمینار امنیت اطلاعات و دفاع سایبری

مهندس مصطفی بهمن آبادی - مدیر گروه دولت دانا مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری: دبیر اجرایی

تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.