هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
دبیر علمی کنفرانس
دبیر علمی کنفرانس
کمیته علمی هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی

اعضای کمیته علمی کنفرانس عبارتند از:

دکتر علیرضا شاهپری:  رئیس امور سیستم ها و دولت الکترونیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی - دبیر علمی

دکتر قاسمعلی بازایی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر علیرضا پورابراهیمی   - عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی

دکتر ناصر مدیری -  عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

دکتر حمید کشوری - عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

مهندس علی عباسیان آرانی - مدیر کل تحقیقات و برنامه ریزی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری

دکتر علیرضا سلوکدار  - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر ماشاء الله ترابی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر رضا صفدری  - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سید مصطفی رضوی - مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد و دارائی

دکتر سادات رضوی  - عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر مهدی نصیری - مدرس دانشگاه علم و صنعت

مهندس احمد بادپا - وزارت امور خارجه

دکتر سعید رحیمی - معاون فناوری اطلاعات صاایران

تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.