همايش ها
جشنواره سرآمدان فاوا


 «جشنواره سرآمدان فاوا» با هدف ارزیابی رویکردها و نظام های فناوری اطلات سازمانها و معرفی سازمانها و شرکت های برتر در توسعه و تعالی فناوری اطلاعات وارتباطات توسط گروهی از ارزیابان خبره و بر اساس الگوی سرآمدی مدل EFQM انجام می شود.

 

کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی ایرانی در بخش های مختلف اعم از اتوماسیون اداری، سیستم های اطلاعاتی،  ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و بخش عمومی، در صورت انجام خودارزیابی بر اساس الگوی سرآمدی، به اجرا گذاردن برنامه‌های بهبود و فراهم‌سازی سایر مقدمات می‌توانند متقاضی سرآمدی فاوا شوند.

به کلیه شرکت کنندگان در جشنواره «گواهینامه سرآمدی فاوا» اعطا خواهد شد


سایت جشنواره


تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.