همايش ها
نخستین کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند


 نخستین کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند با هدف بحث و تبادل نظر در خصوص توسعه اقتصادی شهرهای هوشمندبه همت ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی و دانشگاه امیرکبیر در تاریخ 4 و 5 بهمن ماه 1393 در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.
محورهای کنفرانس عبارتند از:
  • شهرداری هوشمند
  • شهروند هوشمند
  • بانکداری هوشمند
  • مدیریت هوشمند و یکپارچه شهری
  • حمل و نقل هوشمند (ITS)
  • شهرهای هوشمند در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه
  • مشارکت های اقتصادی در شهر هوشمند بر پایه BOT ،  BOO و...
  •  

    مخاطبان: شهرداران، مدیران و کارشناسان شهرداری ها، بانک ها، سازمان ه9ای دولتی و فناوران اطلاعات و سایر علاقمندان

سایت کنفرانس برای کسب اطلاعات تکمیلی: www.ictinvest.ir

تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.