همايش ها
نخستین همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینی و سرمایه گذاری


پرینت


محورهای همایش

فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتقال تکنولوژی ، چالشها و فرصتها

 • مدلهای مختلف انتقال تکنولوژی های مرتبط با ICT
 • موانع و مشکلات انتقال تکنولوژی در این حوزه
 • ارائه نقشه راه انتقال تکنولوژی ICT
 • فرصتها و مزایای ورود ایران به  این حوزه از تکنولوژی
 • ایجاد واحدهای R&D محور انتقال تکنولوژی
 • ملزومات مدیریتی و قانونی انتقال تکنولوژی
 • شرایط رقابتی اثر گذار بر انتقال تکنولوژی

شهر الکترونیک ، مدیریت و خدمات یکپارچه شهری (زیر ساختها ، ابزارها)

 • ابزارهای مورد نیاز شهر الکترونیک نمونه چیست؟
 •  ملزومات مورد نیاز مدیریت یکپارچه شهری چیست؟
 •  زیرساختهای شهر الکترونیک نمونه چیست؟ 
 • مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل با رویکرد بلیت الکترونیکی
 • توسعه و یکپارچه سازی در کلانشهرها با استفاده از فناوری اطلاعات

کار آفرینی و افزایش تولید ناخالص ملی با رویکرد ICT

 • نقش ICT در کارآفرینی سایر بنگاههای اقتصادی
 •  ICT زیربنای توسعه اقتصادی
 •  نقش ICT در تولید ناخالص داخلی کشور
 • تولید ثروت ملی با بهره گیری از ICT
 • نقش نوآوری و خلاقیت در کسب و کار الکترونیک
 • تاثیر فاوا در رشد اقتصادی
 • نقش ICT در توسعه کارآفرینی زنان

شهرکهای صنعتی فناوری اطلاعات و ارتباطات الزامات و فرصتهای پیش رو

 شهرکهای صنعتی ICT محور ارتباط دولت ، صنعت و دانشگاه

 • مدلهای توسعه ای در سایر کشورها در این حوزه از تکنولوژی 
 • تولید محصولات ICT در مقیاس جهانی
 • نقش شهرکهای صنعتی در توسعه صنعت ICT
 • شهرکهای صنعتی ICTالزامات و زیر ساختهای مورد نیاز
 • شناسایی بازارهای هدف و بین مللی محصولات ICT

 

صادرات نرم افزار ، رسانه های دیجیتال و بازیهای رایانه ای راهکارها و چالشها

 • کسب و کارهای جدید مبتنی بر رسانه های دیجیتال
 • نرم افزارهای تلفن همراه 
 • انیمیشن و کسب درآمد ارزی
 • شبکه های اجتماعی ابزار ارتقاء فرهنگی و ابزار نوین بازاریابی محصولات
 • کارآفرینی و بازیهای رایانه ای و آینده این صنعت 
 • مدلهای کسب و کار نوین در صنعت بازیهای رایانه ای
 •  ویژگیهای تجاری صنعت بازیهای رایانه ای و نقش آن در اقتصاد کشورها

سرمایه گذاری و روشهای تامین مالی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • شرکتهای سهامی عام و تعاونیهای فراگیر روشهای تامین مالی طرحهای ICT
 • وظیفه دولت در ایجاد هولدینگ ICT 
 • تکیه بر بازار دوم بورس
 • صندوق توسعه ملی ضامن ارتقاء جایگاه ICT
 • نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ارتقاء صنعت ICT
 • شرکتهای هولدینگ موجود موانع و مشکلات تامین سرمایه
 • نقش برندینگ در توسعه کسب و کار فاوا

محتوای الکترونیکی، خلاقیت و کسب درآمد

 • اپراتورهای تلفن همراه ابزارهای جدید محتوای الکترونیک
 • روشهای نوین خلق ارزش مبتنی بر محتوای الکترونیک
 • نیاز آفرینی در کاربردهای محتوای الکترونیک
 •  

مورد کاوی و روش های موفق در حوزه کسب و کار فاوا

ورود به سایت همایش


تبلیغ ها
همایش پدافند سایبری
مجمع مدیران فاوا
کتاب سال فاوا
آژانس خبری دولت الکترونیک
کنفرانس ها و تبلیغ ها
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری است.